Verbruggen GWW

Specialisten in Grond-, Weg- en Waterbouw

Welkom bij Verbruggen GWW

Verbruggen GWW zijn de specialisten in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Door de jarenlange ervaring in deze sector, hebben we onszelf ontwikkeld tot een flexibele onderneming waar hard werken, meegaan met de tijd en bovendien meedenken met de klant onze sterke kant is.

Verbruggen GWW is een aannemings- en verhuur bedrijf, die zich richt op zowel particulieren als zakelijke klanten en ook werkt voor overheidsinstellingen.

Grondwerk

Voor het graven van watergangen, bouwrijp maken van terreinen, aanleg van wegen is grondverzet nodig. Grondwerk vormt de basis voor een goede infrastructuur. Verbruggen GWW beschikt over jarenlange ervaring op dit gebied. We hebben alle kennis in huis die er komt kijken bij een efficiënte uitvoering van grondwerk. Ons machinepark is voor de meest uiteenlopende taken op dit werk berekend.

Het voordeel voor u is dat wij snel en flexibel inzetbaar zijn, voor alle soorten grondwerk.

In samenwerking met onze partner kunnen wij ook uw leverantie voor zand en grond verzorgen.

Wegenbouw

Ook het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur behoren tot onze werkzaamheden. De aanleg of vernieuwing van deze werkzaamheden vragen om een goede voorbereiding en professionele aanpak. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van deze werkzaamheden.

U kunt hierbij denken aan:

 • Aanbrengen van rioleringen in alle soorten en maten
 • Sierbestratingen en inritten
 • Verharding van bedrijfsterreinen en bedrijfshallen
 • Verhardingen voor de bereikbaarheid van percelen in de land-, akker en tuinbouw
 • Het maken van sleufsilo’s
 • Het aan brengen van wegen

Hier hoort ook het leveren en aanbrengen van grond en bouwstoffen bij. U kunt hierbij denken aan:

 • Teelaarde
 • Ophoogzand
 • Zand voor zandbed
 • Drainagezand
 • Funderingsmaterialen zoals gebroken menggranulaat en gebroken asfalt

Waterbouw

Als derde specialisme in ons bedrijf vindt u waterbouw. Bij waterbouw kunt u denken aan het aanbrengen van stuwen rondom water, maar ook het plaatsen beschoeiingen en damwanden.

Heeft u een project in gedachten?

Neem gerust contact met ons op